Vytisknout

Události z obecní knihovny v roce 2017

Statistické údaje pro rok 2017

Stav knihovního fondu k 31.12.2017: 5 728 knih

Úbytky: 49 ks knih

Přírůstky: 45 ks knih

Výpůjčky celkem: 1817 ks

Nejvíce je zájem o krásnou literaturu : 1 518 ks, nejméně se půjčuje naučná literatura pro děti: 7 ks

Registrovaní čtenáři: 61

Návštěvníci knihovny: 850 lidí

Výpůjčky celkem: 1817 ks

Z regionální knihovny bylo zapůjčeno 281 ks knih ( výměnný fond).

Knihovna v tomto roce uspořádala 2 besedy – v květnu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, v září s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Uspořádala pro děti zájezd do divadla Radost - v dubnu.

Dále proběhla v dubnu tvořivá jarní dílna pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Od října 2017 probíhá již IX. ročník projektu na podporu čtenářství s názvem POHÁDKOVÝ ROK pro děti od 4–8 let. Projekt bude realizován až do června 2018.

Dále zapojila knihovna žáky 1. ročníku ze ZŠ Ostrov u Macochy a ZŠ Vysočany do projektu UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. (Celkem je zapojeno 24 žáků).

V závěru roku došlo k výměně zastaralého a nefunkčního nábytku ve všech odděleních knihovny a také byl pořízen nový notebook pro návštěvníky internetu v knihovně a to v celkové výši 57 000,- Kč. Část finančních prostředků získala obec z dotačního titulu a část hradila z vlastních zdrojů.

Každoročně přispívá obec částkou 15 000,- Kč na nákup nových knih.


Projekty v roce 2017

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Pohádkový rok


Beseda s Adolfem Dudkem

V úterý 19.9.2017 proběhla v sále místního kina beseda se současným ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem.

Besedu pořádala obecní knihovna Ostrov a určena byla dětem a jejich rodičům a prarodičům, kteří navštěvují pravidelné projekty na podporu čtenářství v knihovně a dále byla první akcí pro žáky 1. ročníků ze ZŠ Ostrov a Vysočany, kteří se v tomto školním roce zapojí do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. V letošním roce bude v tomto projektu pracovat 24 žáků.

Pan Dudek navštívil ostrovské děti již po třetí a nutno podotknout, že opět nezklamal. Hodinové představení s názvem Cestovatelské kreslení zaujalo a rozesmálo malé i velké diváky. Všichni účastníci si jeho show náležitě užili. Proběhla také autogramiáda i společné fotografování účastníků besedy. Připojené fotografie vypoví o celkové atmosféře ještě  více.

FOTOGALERIE


Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

V úterý 23.5.2017 se v sále místního kina konalo setkání se současnou spisovatelkou paní Klárou Smolíkovou. Besedu pořádala Obecní knihovna  a pozvání dostali děti a jejich rodiče a speciální pozvání obdrželi žáci druhých ročníků ze ZŠ v Ostrově a ve Vysočanech, kteří v loňském školním roce v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka obdrželi knížku Knihožrouti od výše uvedené autorky.

Beseda byla hravá, zábavná a spojená s workshopem. Dětem i dospělým se líbila a spokojená byla i paní spisovatelka. Překvapila ji velká účast dětí. Spolu se svým manželem J. W. Procházkou, který ji doprovázel, uspořádala autogramiádu spojenou s prodejem knih.

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout, jak beseda probíhala.

FOTOGALERIE


Jarní tvořivá dílna

V úterý 4.4.2017 proběhla v obecní knihovně jarní dílna. Opět se jednalo nejen o tvoření, ale také o  naslouchání textů a práce s nimi. Děti doprovodily také jejich rodiče a prarodiče. Nejdříve si děti vyslechly spoustu textů související s jarem. Naučily se rozpočítadlo a nechyběla ani pohádka. Poté se již všichni účastníci pustili do tvoření. Vyrábělo se hnízdo s ptáčky. Všem se výrobek povedl a radost byla umocněna ještě tím, že si každý svoje hnízdečko odnesl domů.

FOTOGALERIE