úterý 16 srp 2022
Vytisknout

Události z obecní knihovny v roce 2014

Nový ročník projektu na podporu čtenářství

Pro rok 2015 opět vyhlásil SKIP ČR již sedmý ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka na podporu čtenářské gramotnosti. Cílovou skupinou jsou žáci prvních ročníků. Ostrovská knihovna se do tohoto projektu zapojila již dvakrát a to v letech 2010 a 2014. V roce 2015 se zapojí knihovna již potřetí a doufejme, že opět úspěšně. Odměnou pro zúčastněné školáky byla vždy kniha, kterou nebylo možné zakoupit po dva roky v žádném knihkupectví. Účastníci sedmého ročníku obdrží knihu Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda.

V projektu budou pracovat žáci ze ZŠ Ostrov a také žáci ze ZŠ Vysočany. Celkem se jedná o 21 školáků. Společně se budou scházet k různým aktivitám, které mají podporovat zájem o čtení, o literaturu. Všechny aktivity musí připravit knihovna, která děti do projektu přihlásila.

První aktivita proběhla již 17.12.2014, kdy Obecní knihovnu Ostrov u Macochy navštívili prvňáci z Ostrova v doprovodu paní učitelky Jaroslavy Hasoňové a žáky z Vysočan doprovodila také jejich paní učitelka Soňa Švrčinová. Jednalo se o první setkání jednak všech žáků a také o první setkání a seznámení se s knihovnou jako s veřejným zdrojem informací. Nejdříve se školáci vzájemně seznámili, představili se. Poté následovalo poznávání prostředí knihovny a také seznámení se s principem půjčování knih. Jak vypadá kniha z knihovny, co znamenají jednotlivé barevné štítky či jaký je rozdíl mezi knihou a periodikem, tak to byl další úkol, který za pomoci paní knihovnice museli žáci zvládnout. Nutno podotknout, že se úkolů školáci zhostili s nadšením, zodpovědně je všechny splnili, a tak je čekala odměna v podobě pohádky a sladkosti. Než jsme se všichni rozešli do svých škol, dostali žáci za úkol vypracovat koláž k pohádce O nenasytném kuřátku.
Jejich výtvarný počin bude vystaven v dospělém oddělení ostrovské knihovny.

Už nyní se budeme chystat na další aktivitu. Tou bude beseda se současnou spisovatelkou Petrou Braunovou, která do ostrovské knihovny zavítá v pondělí 9.2.2015.

FOTOGALERIE


Jak jsme začali…

Je úterý 25.11.2014. Venku nevlídné, dá se říci že pravé „dušičkové počasí“ a do knihovny opět míří děti v doprovodu svých rodičů a prarodičů, aby se zapojily již do VII. ročníku známého projektu, který je určen na podporu a rozvoj čtenářství u dětí. Tentokráte s názvem HALÓ, TADY VEČERNÍČEK!

Jak název napovídá, budeme zejména pracovat s knihami, které se staly předlohou pro večerníčky. Vždyť v příštím roce Večerníček oslaví již úctyhodných 50 let.

Projekt bude probíhat pravidelně 1 x za 14 dní (každý sudý týden) v knihovně v době od 17:00 do 17:45 hodin. Součástí projektu budou také tvořivé dílny, dále budeme vytvářet svoji vlastní knihu složenou z výtvorů, které budou vznikat na našich projektech. Do knihovny si pozveme významného současného spisovatele. Dále budeme soutěžit o to, kdo z dětí bude nejpravidelnějším návštěvníkem projektu a nebude chybět ani zájezd. Tentokráte společně navštívíme brněnské divadlo Radost.

Příští projekt se bude konat v úterý 9.12.2014.
Několik fotografií z prvního setkání Vám přiblíží, jaké to bylo.

FOTOGALERIE


Slavnostní zakončení projektu obecní knihovny

Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka

Ve čtvrtek 29.5.2014 se do Obecní knihovny v Ostrově dostavili a také autobusem přijeli žáci ze ZŠ Vysočany a ZŠ Ostrov, aby si převzali knihu Abeceda z rukou pana starosty, jako odměnu za účast ve výše jmenovaném projektu.

Na úvod tohoto setkání připomněla paní knihovnice všechny proběhlé aktivity (návštěvu ostrovské knihovny, výstavku výtvarných prací těchto dětí v knihovně, jarní tvořivou dílnu a v obou třídách také proběhl „Týden s knihou“, kde žáci pracovali s knihami ve škole) a přivítala také hosty tohoto odpoledne. Byli jimi pan starosta Ostrova Ing. Ondřej Hudec a paní ředitelka vysočanské školy Mgr. Jana Sehnalová. Děti také doprovodila paní učitelka Jitka Haváčová a jejich maminky.

Potom následovala krátká pohádka z nové knihy s názvem A jako abeceda. Při ní se děti zklidnily a se zaujetím poslouchaly. Žáci z obou škol se také představili v krátkém programu, ve kterém vystoupili nejdříve žáci z Vysočan s básní plnou písmenek – Abeceda a žáci ze ZŠ Ostrov zazpívali pěknou písničku a také přednesli dvě básně.

Krátký proslov pana starosty se zaměřil na pochvalu pro děti za jejich pěknou práci a vyzval děti k ukázce čtení. Potom už se prvňáčci střídali jeden po druhém ve čtení z knihy Abeceda a po přečtení jim knihu slavnostně pan starosta předal.

Nechyběla velká pochvala všem zúčastněným jak od pana starosty, tak od paní ředitelky, která také k žákům promluvila. Na závěr čekali na žáky sladkosti a malý dárek od paní knihovnice.

Poté se opět všichni rozešli a rozjeli ke svým domovům a my všichni si jen teď budeme přát, aby kniha Abeceda nebyla pro naše děti knihou poslední, ale aby byla první knihou, která je přivede ke čtení dalších.

Závěrem chci poděkovat vedení obce za podporu všech aktivit v obecní knihovně a také paní učitelce Haváčové za spolupráci při konání tohoto projektu.

FOTOGALERIE


Projekt "KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA"

V roce 2014 vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již šestý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd. Projekt má pomoci u dětí podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky. Do tohoto projektu přihlašuje žáky veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny či v blízkém okolí. Knihovna musí od ledna do května 2014 připravit pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou pro zúčastněné bude kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka - ABECEDA.

Obecní knihovna Ostrov u Macochy přihlásila do projektu žáky z 1. třídy z Ostrova u Macochy a současně také žáky ze ZŠ Vysočany. Celkem je do projektu přihlášeno 17 žáků.

Aktivity k tomuto projektu jsem započala již koncem roku 2013. První aktivitou byla návštěva ostrovské knihovny. Proběhla v pátek 22.11.2013 a měla jeden hlavní cíl. Ukázat dětem základní funkci knihovny, seznámit je s prostředím knihovny a tříděním dětské literatury. Vše probíhalo nenásilnou, zajímavou formou přiměřenou věku dětí. Žákům se v knihovně líbilo, všechny aktivity i úkoly plnili zodpovědně.

Jako vzpomínku na návštěvu knihovny, nakreslili žáci z Vysočan i z Ostrova obrázek, který vypovídal o jejich návštěvě. Ostrovské děti vytvořily také budovu knihovny z geometrických tvarů. Všechny výtvory jsou vystaveny v oddělení pro dospělé čtenáře v ostrovské knihovně.

Další aktivita proběhla v úterý 1.4.2014. Tentokráte navštívili žáci knihovnu za účelem tvoření. Proběhla již V. pracovní dílna – jarní. V ní si děti vyrobily ptáčky a také jarní dekoraci - srdíčko z březového proutí. Na tuto aktivitu je doprovodili také rodiče.

Od 2.4.2014 se v obou školách (v ostrovské a vysočanské) uskutečnil "Týden s knihou". Děti si vypůjčily knihy z knihovny a po celý týden s knihami pracovaly pod vedením paní učitelky v rámci hodin českého jazyka. Výstupem této aktivity se stala jejich vlastní kniha, která obsahuje názvy knih, se kterými žáci pracovali a nechybí ani velmi pěkné ilustrace. Obě "knihy" si vzájemně žáci vyměnili a seznámili se tak s prací svých spolužáků.

Všechny tyto aktivity proběhly do konce měsíce dubna a žákům se tak podařilo splnit všechny podmínky pro získání výše uvedené knihy.

Slavnostní předání knihy ABECEDA se uskuteční v ostrovské knihovně 29.5.2014 za přítomnosti starosty městyse a za doprovodu rodičů.

S knihou ABECEDA pak budou žáci pracovat ještě ve škole po celý měsíc červen.

FOTOGALERIE


V. pracovní dílna - jarní

Stalo se již zavedenou tradicí, že knihovna pro děti zapojené v projektu Celé Česko čte dětem a pro všechny další zájemce, pořádá pracovní dílny.

V úterý 1.4.2014 proběhla již pátá. Také tentokráte se do dílny zapojilo velké množství dětí, které doprovodili rodiče i prarodiče. Hotové výrobky se vydařily a spokojené tvůrce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří si udělali čas a do knihovny přišli.

FOTOGALERIE

Menu

Organizace a služby

Kontakty

Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy


ID datové schránky: z5xbb6b


Ing. Ondřej Hudec | starosta
telefon / fax: (+420) 516 444 238
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Opatřilová | podatelna
telefon: (+420) 516 444 328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Florková | účetní
telefon: (+420) 516 444 237
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny

PO 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00
ÚT 8:00 - 12:00 | 12:30 - 15:00
ST 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00
ČT 8:00 - 12:00 | 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00

Fotky z městyse

Počet návštěv

DnesDnes146
VčeraVčera220
MěsícMěsíc3555

Hledat

Kalendář akcí

01.09.2022 | čtvrtek | 09:15 h
Zahájení školního roku (ZŠ)

08.09.2022 | čtvrtek | 18:00 h
XVIII. zasedání Zastupitelstva městyse (hasičská zbrojnice)

10.09.2022 | sobota | 09-18 h
Gulášobraní a košt slivovice (areál KD)

23.09.2022 | pátek | 14-22 h
Komunální volby (kino)

24.09.2022 | sobota | 08-14 h
Komunální volby (kino)

01.10.2022 | sobota
Jednodenní poznávací zájezd (Benešovsko)

Počasí

Počasí online

Mobilní rozhlas

Užitečné odkazy

3D prohlídka náměstí